Content feed Comments Feed
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ၾကေသာ နည္းပညာစိတ္၀င္စားသူအေပါင္းကုိေမာင္ပညာမွ ေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆုိလွ်က္ နည္းပညာႏွင့္ ပတ္သတ္သမွ်ကုိၿဖန္႔ေ၀လုိသူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္စြာအသုံးၿပဳႏုိင္ပါသည္
CahayaBiru.com

What is Google play store?

တင္ၿပသူ Kyaw Htin Sunday, 4 November 2012
Google play store သည္ Multimedia content မ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ Google ၏ online store ျဖစ္သည္။ ဤ store မွ ေန၍ သီခ်င္း၊ ႐ုပ္ရွင္၊ ဗီဒီယို၊ ဂိမ္း၊ စာအုပ္ႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို အခေပး၍ ဝယ္ယူႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခမဲ့ရသည္တုိ႔လည္း ရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ Google play store သို႔ ဝင္ရန္ Google play store application ရိွရန္လိုသည္။ ထုိ application ကို မိမိ၏ tablet သို႔မဟုတ္ phone ေပၚတြင္ Install လုပ္ထားရန္လည္း လိုပါသည္။

Google play store ၏ အစသည္ Google Market ျဖစ္သည္။ ယခင္က ဝယ္ယူထားေသာ Android tablet မ်ားႏွင့္ Smart phone မ်ားေပၚတြင္ Android market application အေဟာင္း ရွိေကာင္းရွိေနႏုိင္ပါသည္။ Google သည္ 2008 ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ Android market ကို ေၾကညာလ်က္ online digital store ေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ Phone ႏွင့္ Tablet သုံးစြဲသူမ်ား စတင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္မွ ျဖစ္ပါသည္။ အခေပး ေဆာ့ဖ္ဝဲေရာင္းခ်ျခင္းကိုမူ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္မွ စတင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က ေဆာဖ့္ဝဲေရးသူ အမ်ားစုမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဂရိတ္ၿဗိတိန္မွ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွစ၍ အျခားေသာႏုိင္ငံ ၂၉ ႏုိင္ငံမွ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသူမ်ားအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလထဲသို႔ ေရာက္သည့္အခါ Google သည္ Android market ၌ content filtering စနစ္ကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ Android market မွ ဝယ္ယူေသာ Application မ်ားကို မႀကိဳက္လွ်င္ ၂၄ -၄၈ နာရီအတြင္း ေငြျပန္းအမ္း ယူႏုိင္ေသာ စနစ္အစား ၁၅ မိနစ္အတြင္း ေငြျပန္အမ္းယူႏုိင္သည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလသုိ႔ ေရာက္သည့္ အခါတြင္မူ Android market သည္ smart phone ႏွင့္ tablet ေပၚမွသာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အရာမဟုတ္ေတာ့။ Web client ကိုသုံးၿပီး PC မွ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ေနရာလည္း ျဖစ္လာပါသည္။ Android market webpage ထဲဝင္၍ request လုပ္ေသာ Application မ်ား (အခေပးႏွင့္အခမဲ့) တုိ႔ကို download ဆြဲခ်ခြင့္ျပဳပါသည္။ သို႔ေသာ္ Android market ၌ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ device တစ္ခုအား အေထာက္အထားကို ေတာင္းပါမည္။ Download ဆြဲထားေသာ application တုိ႔ကို ယင္း device တြင္း၌သာ Install လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လသို႔ ေရာက္သည့္အခါ Android market သည္ အဆင့္ထပ္၍ ျမင့္လာျပန္သည္။ Android market တြင္ Add-in application တစ္ခုထပ္ထည့္ၿပီး ယင္းမွေန၍ ေငြလက္ခံကာ Application ေရာင္းခ်ေသာ အဆင့္သို႔ တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလကား Android market ပုံစံေျပာင္းေသာ ကာလဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ New application list ကို သီးျခားေဖာ္ျပသည္။ အေရာင္းရဆုံး application၊ အေရာင္းရဆုံး ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးဆြဲသူတုိ႔ကို သာမက အယ္ဒီတာ စိတ္ႀကိဳက္ application တုိ႔ကို သီးျခားစာရင္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပလာပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ Smart phone ႏွင့္ Tablet သုံးစြဲသူတုိ႔အား application မ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားေအာင္ ျပသရန္ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအေရာက္တြင္မူ Google သည္ Android market တစ္ခုလုံး၏ interface ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသည္။ အျပင္အဆင္သစ္တြင္ content feature ကို ပိုမုိအေလးေပးလာသည့္ျပင္ screen filter မ်ားကိုလည္း ပိုမုိထည့္သြင္းလာပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေစ်းကြက္အတြင္း အြန္လိုင္း စာအုပ္ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ငွားရမ္းမႈကို ျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္းလာပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ Android market ထဲ၌ music store တစ္ခု အသစ္တုိးလာသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ Apk application ဖိုင္တစ္ခုအား အျမင့္ဆုံး ခြင့္ျပဳအရြယ္အစား 50mb မွအထက္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ထု႔ိေၾကာင့္ 50Mb ရွိေသာ Apk ဖိုင္အျပင္ အပိုေဆာင္းဖုိင္ႏွစ္ခုကို တစ္ခုလွ်င္ 2Gb ႏႈန္းျဖင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ အေရာက္တြင္မူ Android market ကို Google play store အျဖစ္သို႔ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၂ ေမလတြင္ Google play store တြင္ ေငြေပးေခ်ရာ၌ application သုံးၿပီး ေပးေခ်ေစေသာ စနစ္ကို စတင္က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။

Google play application သည္ open source မဟုတ္ပါ။ Google ကသတ္မွတ္ထားေသာ Compatibility လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ Android device မ်ားတြင္သာ ယင္းကို install လုပ္ခြင့္ျပဳပါသည္။ ယင္း application ကို သုံး၍သာ Google play store သို႔ အခမဲ့ ဝင္ေရာက္ျခင္း application မ်ား ရယူျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ google ႏွင့္ လိုင္စင္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ အေစာပိုင္းတြင္ Apple ၏ iPod touch ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ Google play ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ Android device သည္ 3G သို႔မဟုတ္ 4G ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္စြမ္းရိွရမည္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း Samsung မွ Galaxy player ထြက္လာခ်ိန္တြင္ ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးခဲ့ပါသည္။

Google play store ၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ Tablet ႏွင့္ smart phone သုံး Application မ်ားေရာင္းခ်ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ Google play သည္ application install လုပ္မေပးပါ။ Android device တြင္ပါေသာ Package Manager Service ကိုသာ install လုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိပါသည္။ Apk ဖိုင္တစ္ခုအား device အတြင္းသို႔ download ဆြဲခ်ၿပီးသည့္အခါ Pack Manager ကို ေတြ႕ျမင္ရပါမည္။ Application မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ဖုန္း၏ Internal storage ထဲတြင္ Install လုပ္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ external storage card ထဲတြင္ install လုပ္ေပးပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ Google play store သည္ အဓိကအားျဖင့္ Application မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္။ Google play မတုိင္မီ Android market အမည္ျဖင့္ စတင္ခ်ိန္က ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ေရာက္ခ်ိန္အထိ application စုစုေပါင္း ၂၃၀၀ သာရွိပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ application ႏွင့္ ဂိမ္းေပါင္း ငါးသိန္းအထိရွိေနၿပီး download ဆြဲခ်မႈ ၂၀ ဘီလ်ံ ရွိေနပါသည္။ Google play application ကို အသုံးျပဳၿပီး Google ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွတ္ပုံတင္ထားေသာ device မွန္သမွ်သည္ (အီရန္ႏုိင္ငံမွလြဲ၍) Google play store မွ အခမဲ့ application ႏွင့္ game မ်ားကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။ အခေပး Application မ်ားကိုမူ ကမ႓ာ့ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၉ ႏုိင္ငံတြင္သာ တုိက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါေသးသည္။

Install လုပ္ၿပီးသား application မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ update လုပ္လိုလွ်င္လည္း user က ႀကိဳတင္ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ထားႏုိင္ပါသည္။ Google play သည္ user device ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ application ကိုသာ download ခ်ႏုိင္သည့္ filter ထည့္ေပးထားသျဖင့္ မိမိစက္ႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ application ကို install မလုပ္မိေစရန္ အကူအညီ ေပးႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ မေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူတုိ႔အား tethering application မ်ားကို တားျမစ္ခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လထဲတြင္ ကမၻာ႕နုိင္ငံေပါင္း ၃၁ ႏုိင္ငံမွ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသူမ်ားသည္ Google play store သို႔ အခေပး application မ်ား တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ၾကပါၿပီ။ သို႔ရာတြင္ မွတ္ပုံတင္ေၾကး ၂၅ ေဒၚလာေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Application တစ္ခု၏ ေရာင္းခ်တန္ဖိုးမွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသူက ရရွိၿပီး က်န္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူႏွင့္ ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲေပးသူမ်ားက ရရွိပါသည္။ Google က အက်ဳိးအျမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း ခံစားျခင္းမရွိပါ။ ေဆာ့ဖ္ဝဲေရးသူမ်ားသည္ Google checkout merchant account သို႔မဟုတ္ google adsense account မွ တစ္ဆင့္ ေငြလက္ခံရရွိပါမည္။

Google play store သည္ application ႏွင့္ ဂိမ္းမ်ားသာ ေရာင္းသည္မဟုတ္ပါ။ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဇာတ္လမ္းတြဲ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား ငွားရမ္းၾကည့္႐ႈျခင္း (သို႔မဟုတ္) အၿပီးအပိုင္ ဝယ္ယူျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကိုလည္း ေပးပါသည္။ ထုိ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားအား ၾကည့္႐ႈရန္ Google play movie application လိုပါသည္။

ေတးသီခ်င္း ေရာင္းခ်ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမွာမူ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ music store အမည္ျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ Music store သည္ Google+ ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။ ေတးသီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ေရာင္းခ်ရာ၌ ၁.၂၉ ေဒၚလာ၊ ၀.၉၉ ေဒၚလာ၊ ၀.၆၉ ေဒၚလာႏွင့္ အခမဲ့ဟူ၍ အတန္းအစား ေလးမ်ဳိး ခြဲျခားထားပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ Music store ၌ Universal Music Group, EMI ႏွင့္ Sony Music Entertainment တုိ႔မွ အဓိက ပါဝင္ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိပါသည္။

Google play store ၏ အထင္ကရ မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ စာအုပ္ေရာင္းခ်ျခင္း ပါဝင္ပါသည္။ Google play store တြင္ အခမဲ့ စာအုပ္ေပါင္း ၃ သန္းခန္႔ရွိၿပီး အခေပး ေရာင္းခ်သည့္ စာအုပ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ရွိပါသည္။ Google play website ထဲဝင္၍ စာအုပ္ဖတ္ႏုိင္သလို Android application သုံး၍ offline လည္း ဖတ္ႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ Google သည္ Nexus device မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းကို Google play store မွေန၍ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။...

Credit---->>>>  http://www.myanmarmobileapp.com

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ

kyawhtinaung86@gmail.com

Advertisment

Kstar mobile

Kstar mobile
* 72/A, Min Street, San Chaung * Yangon, Burma Today 9:00 am - 8:00 pm Phone +95 9 430 93565

နည္းပညာ ေနရာေကာင္းမ်ား

လာေရာက္ေသာေဒသမ်ား

ေရးၿဖစ္သမွ် အေၾကာင္းအရာမ်ား

Myanmar Calender

Technology Forum

 

အေၾကာင္းအရာ

resentပုိ႔စ္အသစ္မ်ား


အၾကံေပးစာမ်ား

About Us

My Photo
Kyaw Htin
Welcome to my homepage, be always happy and receive knowledge from my blog . myozawlin85@gmail.com Thanks for visited my blog
View my complete profile
mgpyinyar